РЗИ-Добрич, издаде предписание за Дома за пълнолетни лица с умствена изостаналост в Българево заради положителни PSR-тестове на служители и потребители

2020-11-23.png

По предписание на РЗИ-Добрич, 11 лица от персонала и 97 лица от потребителите на Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост в Българево, са под карантина.

PSR-тестовете са направени в периода от 18 до 22.11.2020 г. 

Според предписанието и на основание чл. 61, ал. 1 и ал. 4 от Закона за здравето, както и Заповед на Министъра на здравеопазването РД-01-610/22.10.2020 г., т. 1 и т.2, се налагат 14-дневни карантини на лицата с положителни резултати – персонал и потребители – по преценка на личните им лекари.

На основание на чл. 19, ал. 2, т.4, 5 и 6, във връзка с чл. 63, ал.1, ал.4 и ал.7 от същия закон е указано потребителите с отрицателни резултати да бъдат изолирани в отделна сграда с отделен персонал. За потребителите с положителни тестове да бъде осигурен персонал, който да работи на 7-дневни дежурства без напускане територията на Дома.

Със заповед на кмета на Община Каварна - Елена Балтаджиева, е създадена е организация за изпълнение предписанията на РЗИ-Добрич.