Покана за публично обсъждане на бюджета за 2020 г. на Община Каварна

П О К А Н А

На основание чл. 84, ал. 2 от Закона за публичните финанси и чл. 17, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Каварна кметът на Община Каварна Елена Балтаджиева

КАНИ

жителите на общината, представители на бизнеса, НПО и цялата общественост на 22.01.2020 г. от 11:00 ч. в заседателната зала на Общината на

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

на проекта на бюджет за 2020г. на Община Каварна

Уважаеми съграждани,

Предстои приемането на  бюджета на Община Каварна за 2020г. Разработването и приемането на общинския бюджет са най-важните решения за по-нататъшното развитие на общината.Затова те трябва да се вземат с активното участие на гражданите.

Очакваме Вашите мнения, препоръки и предложения от 15.01.2020 г. до 21.01.2020 г. в деловодството на администрацията или на електронен адрес obshtina@kavarna.bg.

Основните показатели на проекта на общинския бюджет за 2020 г. са публикувани на адрес www.kavarna.bg, в секция "Бюджет и финанси".

Материалите по проекта за бюджет за 2020 г. са на разположение на гражданите в заседателната зала на II eтаж .

ОЧАКВАМЕ ВИ!