Покана за участие в онлайн трудова борса

Община Каварна, съвместно с Университета "Овидий" в Констанца, най – учтиво Ви канят за участие в трудова борса:

  • младежи търсещи работа
  • работодатели (физически и/или юридически лица)
  • представители на фирми от туристическия сектор

Основна цел на събитието е да подпомогне трудовата реализация на младежите в сферата на туризма, както и да улесни информирането и подбора на кандидатите за заемане на свободните работни места за предстоящия активен туристически сезон.

Работодателите, могат да представят своята дейност и перспективи за развитие, да обявят свободни работни места и др.

Мероприятието ще се проведе онлайн от 11:00 часа на 14.05.2021г. на адрес: https://ovidius.webex.com/meet/amoraru. За повече информация – e-mail: eu@kavarna.bg, тел: 0570/82246.

Предварително Ви благодарим за присъствието.