Обучение в електронна среда за учениците от V, VI, VIII, IX, X и XI клас

Със Заповед № РД-09-3279/14.10.2021 г. на министъра на образованието – проф. Николай Денков, и във връзка със заповед на РЗИ – Добрич за периода от 15.10.2021 г. до 31.10.2021 г. се преустановява присъственият образователен процес на територията на област Добрич за учениците от V, VI, VIII, IX, X и XI клас. Обучението за тези класове ще се осъществява от разстояние в електронна среда.

За учениците от I до IV клас образователният процес продължава де се осъществява присъствено.