Нов автомобил вписва в описа на имуществото си Община Каварна

IMG-c-V.jpg
Придобивката е предоставена от държавата със Заповед на министъра на финансите. Превозното средство е „Аudi”, модел „A6 kombi limousine”, с дата на първа регистрация от 2010 г. и ще се използва за нуждите на Община Каварна.
Автомобилът е съхраняван от Агенция „Митници” при ТД Митница – Бургас.
Изготвен е протокол, който е подписан от материално отговорните лица на приемащата и предаващата организация.
С оформянето на документите, моторното превозно средство вече е на разположение на Община Каварна.