Общински съвет – Каварна организира изнесени приемни дни по селата

График

На основание чл. 36, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Каварна организира изнесени приемни дни по селата, както следва:

Населено място

Дата

Час

с. Раковски

29.10.2020 г.

16:00

с. Било

02.11.2020 г.

16:00

с. Септемврийци

02.11.2020 г.

17:00

с. Видно

03.11.2020 г.

16:00

с. Вранино

03.11.2020 г.

17:00

с. Селце

05.11.2020 г.

16:00

с. Нейково

09.11.2020 г.

16:00

с. Белгун

09.11.2020 г.

17:00

с. Поручик Чунчево

10.11.2020 г.

16:00

с. Хаджи Димитър

10.11.2020 г.

17:00

с. Могилище

12.11.2020 г.

11:00

с. Свети Никола

16.11.2020 г.

16:00

с. Камен бряг

16.11.2020 г.

17:00

с. Крупен

17.11.2020 г.

11:00

с. Челопечене

17.11.2020 г.

12:30

с. Божурец

23.11.2020 г.

16:00

с. Топола

23.11.2020 г.

17:00

с. Българево

01.12.2020 г.

17:00