График за провеждане на заседания на постоянните комисии към Общински съвет – Каварна през месец юни 2021 година

КОМИСИЯ

ДЕН И ДАТА

ЧАС

Постоянна комисия по „Бюджет, финанси, данъчна политика и еврофондове“

Понеделник, 14.06.2021г.

10:00 часа

Постоянна комисия по „Териториално развитие и инвестиционни дейности“

Понеделник, 14.06.2021г.

11:00 часа

Постоянна комисия по „Икономическо развитие – екология, туризъм, земеделие и търговия“

Понеделник, 14.06.2021г.

12:00 часа

Постоянна комисия по

„Образование, култура и младежки дейности“

Понеделник, 14.06.2021г.

13:00 часа

Постоянна комисия по „Здравеопазване, спорт и социални дейности“

Понеделник, 14.06.2021г.

14:00 часа

Постоянна комисия по „Законност, етика и установяване на конфликт на интереси“

Понеделник, 14.06.2021г.

15:00 часа

 

Дневен ред на заседанията на Постоянните комисии:

Постоянна комисия по „Бюджет, финанси, данъчна политика и еврофондове“

1. Докладна записка с вх.№ 1070 относно предложение от председателя на Общински съвет – Каварна за преразглеждане на решение № 284 по протокол №27 от заседанието на Общинския съвет, проведено на 10.05.2021г.

2. Докладна записка с вх.№ 1071 относно предложение от председателя на Общински съвет – Каварна за изменение на решение № 266 по протокол № 26 от заседанието на Общинския съвет, проведено на 29.04.2021 г.

3. Докладна записка с вх.№ 1072 относно предложение от председателя на Общински съвет – Каварна за отмяна на решение № 175 по протокол № 23 от заседанието на Общинския съвет, проведено на 30.05.2017 г.

4. Докладна записка с вх.№ 1073 относно предложение от председателя на Общински съвет – Каварна за приемане на Годишен финансов отчет за 2020 г. на дружеството „КАВАРНА“ ЕООД, в което Община Каварна притежава сто процентна части от капитала. – Водеща комисия

5. Докладна записка с вх.№ 1074 относно предложение от председателя на Общински съвет – Каварна за избор на управител на „МБАЛ–Каварна ЕООД“ за срок до провеждане на конкурс.

6. Докладна записка с вх.№ 1075 относно предложение от председателя на Общински съвет – Каварна за избор на членове и създаване на временна комисия за проект на Наредба за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ и стимули за нуждаещи се деца на територията на община Каварна.

Постоянна комисия по „Териториално развитие и инвестиционни дейности“

1. Докладна записка с вх.№ 1070 относно предложение от председателя на Общински съвет – Каварна за преразглеждане на решение № 284 по протокол №27 от заседанието на Общинския съвет, проведено на 10.05.2021г.

2. Докладна записка с вх.№ 1071 относно предложение от председателя на Общински съвет – Каварна за изменение на решение № 266 по протокол № 26 от заседанието на Общинския съвет, проведено на 29.04.2021 г.

3. Докладна записка с вх.№ 1072 относно предложение от председателя на Общински съвет – Каварна за отмяна на решение № 175 по протокол № 23 от заседанието на Общинския съвет, проведено на 30.05.2017 г.

4. Докладна записка с вх.№ 1073 относно предложение от председателя на Общински съвет – Каварна за приемане на Годишен финансов отчет за 2020 г. на дружеството „КАВАРНА“ ЕООД, в което Община Каварна притежава сто процентна части от капитала.

5. Докладна записка с вх.№ 1074 относно предложение от председателя на Общински съвет – Каварна за избор на управител на „МБАЛ–Каварна ЕООД“ за срок до провеждане на конкурс.

6. Докладна записка с вх.№ 1075 относно предложение от председателя на Общински съвет – Каварна за избор на членове и създаване на временна комисия за проект на Наредба за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ и стимули за нуждаещи се деца на територията на община Каварна.

Постоянна комисия по „Икономическо развитие – екология, туризъм, земеделие и търговия“

1. Докладна записка с вх.№ 1070 относно предложение от председателя на Общински съвет – Каварна за преразглеждане на решение № 284 по протокол №27 от заседанието на Общинския съвет, проведено на 10.05.2021г.

2. Докладна записка с вх.№ 1071 относно предложение от председателя на Общински съвет – Каварна за изменение на решение № 266 по протокол № 26 от заседанието на Общинския съвет, проведено на 29.04.2021 г.

3. Докладна записка с вх.№ 1072 относно предложение от председателя на Общински съвет – Каварна за отмяна на решение № 175 по протокол № 23 от заседанието на Общинския съвет, проведено на 30.05.2017 г.

4. Докладна записка с вх.№ 1073 относно предложение от председателя на Общински съвет – Каварна за приемане на Годишен финансов отчет за 2020 г. на дружеството „КАВАРНА“ ЕООД, в което Община Каварна притежава сто процентна части от капитала.

5. Докладна записка с вх.№ 1074 относно предложение от председателя на Общински съвет – Каварна за избор на управител на „МБАЛ–Каварна ЕООД“ за срок до провеждане на конкурс.

6. Докладна записка с вх.№ 1075 относно предложение от председателя на Общински съвет – Каварна за избор на членове и създаване на временна комисия за проект на Наредба за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ и стимули за нуждаещи се деца на територията на община Каварна.

Постоянна комисия по „Образование, култура и младежки дейности“

1. Докладна записка с вх.№ 1070 относно предложение от председателя на Общински съвет – Каварна за преразглеждане на решение № 284 по протокол №27 от заседанието на Общинския съвет, проведено на 10.05.2021г.

2. Докладна записка с вх.№ 1071 относно предложение от председателя на Общински съвет – Каварна за изменение на решение № 266 по протокол № 26 от заседанието на Общинския съвет, проведено на 29.04.2021 г.

3. Докладна записка с вх.№ 1072 относно предложение от председателя на Общински съвет – Каварна за отмяна на решение № 175 по протокол № 23 от заседанието на Общинския съвет, проведено на 30.05.2017 г.

4. Докладна записка с вх.№ 1073 относно предложение от председателя на Общински съвет – Каварна за приемане на Годишен финансов отчет за 2020 г. на дружеството „КАВАРНА“ ЕООД, в което Община Каварна притежава сто процентна части от капитала.

5. Докладна записка с вх.№ 1074 относно предложение от председателя на Общински съвет – Каварна за избор на управител на „МБАЛ–Каварна ЕООД“ за срок до провеждане на конкурс.

6. Докладна записка с вх.№ 1075 относно предложение от председателя на Общински съвет – Каварна за избор на членове и създаване на временна комисия за проект на Наредба за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ и стимули за нуждаещи се деца на територията на община Каварна.

Постоянна комисия по „Здравеопазване, спорт и социални дейности“

1. Докладна записка с вх.№ 1070 относно предложение от председателя на Общински съвет – Каварна за преразглеждане на решение № 284 по протокол №27 от заседанието на Общинския съвет, проведено на 10.05.2021г.

2. Докладна записка с вх.№ 1071 относно предложение от председателя на Общински съвет – Каварна за изменение на решение № 266 по протокол № 26 от заседанието на Общинския съвет, проведено на 29.04.2021 г.

3. Докладна записка с вх.№ 1072 относно предложение от председателя на Общински съвет – Каварна за отмяна на решение № 175 по протокол № 23 от заседанието на Общинския съвет, проведено на 30.05.2017 г.

4. Докладна записка с вх.№ 1073 относно предложение от председателя на Общински съвет – Каварна за приемане на Годишен финансов отчет за 2020 г. на дружеството „КАВАРНА“ ЕООД, в което Община Каварна притежава сто процентна части от капитала.

5. Докладна записка с вх.№ 1074 относно предложение от председателя на Общински съвет – Каварна за избор на управител на „МБАЛ–Каварна ЕООД“ за срок до провеждане на конкурс. – Водеща комисия

6. Докладна записка с вх.№ 1075 относно предложение от председателя на Общински съвет – Каварна за избор на членове и създаване на временна комисия за проект на Наредба за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ и стимули за нуждаещи се деца на територията на община Каварна.

 Постоянна комисия по „Законност, етика и установяване на конфликт на интереси“

1. Докладна записка с вх.№ 1070 относно предложение от председателя на Общински съвет – Каварна за преразглеждане на решение № 284 по протокол №27 от заседанието на Общинския съвет, проведено на 10.05.2021г. – Водеща комисия

2. Докладна записка с вх.№ 1071 относно предложение от председателя на Общински съвет – Каварна за изменение на решение № 266 по протокол № 26 от заседанието на Общинския съвет, проведено на 29.04.2021 г. – Водеща комисия

3. Докладна записка с вх.№ 1072 относно предложение от председателя на Общински съвет – Каварна за отмяна на решение № 175 по протокол № 23 от заседанието на Общинския съвет, проведено на 30.05.2017 г.- Водеща комисия

4. Докладна записка с вх.№ 1073 относно предложение от председателя на Общински съвет – Каварна за приемане на Годишен финансов отчет за 2020 г. на дружеството „КАВАРНА“ ЕООД, в което Община Каварна притежава сто процентна части от капитала.

5. Докладна записка с вх.№ 1074 относно предложение от председателя на Общински съвет – Каварна за избор на управител на „МБАЛ–Каварна ЕООД“ за срок до провеждане на конкурс.

6. Докладна записка с вх.№ 1075 относно предложение от председателя на Общински съвет – Каварна за избор на членове и създаване на временна комисия за проект на Наредба за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ и стимули за нуждаещи се деца на територията на община Каварна. – Водеща комисия

С оглед обявената Епидемична обстановка и заповед № РД-01-375/27.05.2021 г. на Министерството на здравеопазването, заетостта в залата трябва да бъде до 50 %, при спазване на всички въведени мерки.