България чества 113 години от обявяване на независимостта на страната

EB.jpg

В летописа на историческите събития на България, датата 22. ІХ.1908 година заема своето достойно място. 
С нея се създава възможността да живееш, като тачиш своята история и култура свободен.
А какво по–голямо предизвикателство от това да живееш свободно, свободно да избираш своята професия, семейство, приятели и не на последно място града, в който живееш.
В далечната 1879 г., на 16 април се приема Търновската конституция и с нея се слага началото на демократичното управление. Българският княз Александър Батенберг взема като отправна точка Търновската конституция в развитието на новата българска държава.
В онези тежки времена, се издават наредби и закони, често е отричана конституцията, но не изчезват най- основните конституционни движения.
Много трудно можем да изброим поколенията през годините, които са отдали живота си за свободата, за да бъдем днес независими в една свята България.
И сме длъжни да помним датата 22.ІХ. 1908 година, когато в старопрестолната столица на България Велико Търново и в църквата „Св.40 мъченици“ със специален манифест се обявява независимостта на България, а княз Фердинанд приема титлата цар на България.
Известно е всъщност, че стремлението към независимост съществува от древни времена.
Днес, с развитието на новите технологии, които се предлагат на нашето общество, сякаш все по–реално изглежда разделението на бедни и богати.
Все повече сме зависими от появилите се напоследък природни бедствия, от законите в държавата, в която живеем.
Определяме 21 век, в който забързано живеем, като време, което променя ценностната ни система, духовния живот на всеки един от нас след всеки изминат ден.
Загърбваме свободата по друг начин, нравственият ни стоицизъм се определя от други фактори, които пречат да бъдем справедливи, истински и честни.
Да си припомним за тези качества днес е най-нужно, повече от всякога.
Защото имаме Свободата, остава само да я управляваме истински.
Всеки на своето място, но не само за себе се, а за цялото общество.
Тогава независимостта ще има друга сила!
Свободата също!
Защото Свободата и Независимостта поставят други цели и предизвикателства в развитието на живота ни днес.
Нека на този празничен ден да ги съхраним не само за нас, а и в името на паметта към тези, които ни ги дариха – и Свободата и Независимостта.
Тогава не само България ще бъде силна, но тя ще бъде такава с още по-достойно място в Европа и света.
Честит празник на Независимостта, уважаеми съграждани!

Елена Балтаджиева
Кмет на община Каварна