Новини

Започнаха проверки за регистрация на домашните кучета на територията на общината

Новини | 24.06.2020

В изпълнение на заповед на кмета на община Каварна от 12.06.2020 г. служители на отдел „Екология и зелена система“ стартираха извършването на проверки във всички населени места на територията на община Каварна относно спазване на изискванията на Наредбата за притежаване, регистриране и отглеждане на кучета на територията на общината в частта ѝ, регламентираща условията и реда за регистрация...

В Каварна се състоя среща между земеделските производители от Община Каварна и Община Шабла

Новини | 23.06.2020

В заседателната зала на община Каварна се състоя среща по повод новите изисквания към земеделските производители. На срещата присъстваха инж. Десислава Иванова – директор на областна дирекция „Земеделие“ – Добрич, Жулиета Балева - началник на Общинска служба “Земеделие” – гр. Каварна и Елка Николова – началник на Общинска служба „Земеделие“...

График за провеждане на заседания на постоянните комисии към Общински съвет – Каварна през месец юни 2020 година

Новини | 19.06.2020

КОМИСИЯ ДЕН И ДАТА ЧАС Постоянна комисия по екология, туризъм, земеделие, еврофондове и програми вторник, 23 юни 2020 г. 13:00 Постоянна комисия по териториално развитие и комуникации вторник, 23 юни 2020 г. 13:00 Постоянна комисия по...

Съобщение за планово прекъсване

Новини | 19.06.2020

На 19.06.2020 г. от 13:30 ч. до 19:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Каварна - част от ул. „Добротица“; ул. „Люлин“; ул. „Младост“; пл. „Добруджа“.

Каварна изпрати абитуриенти от Випуск 2020

Новини | 17.06.2020

С много емоции и прекрасни стилни тоалети абитуриентите от Випуск 2020 дефилираха по централната улица на Каварна. Кметът на община Каварна Елена Балтаджиева отправи своето поздравително слово: „Млади приятели, Последният училищен звънец удари, за да ви заведе на първия бал в живота ви. Посрещнете го с усмивката на млади и щастливи хора. Направете смело първите стъпки за учене в...

Годишни технически прегледи

Новини | 17.06.2020

Във връзка с отложените графици за провеждане на годишни технически прегледи на земеделска и горска техника, Ви уведомяваме, че в периода от 01.06 – 10.07.2020 г.  инспекторите на ОД “Земеделие“ Добрич ще осъществяват посещение на земеделските стопанства по местонахождение на техниката. Комуникацията ще се осъществява директно със земеделските стопани.

Община Kаварна закупи нов автомобил по Проект „Патронажна грижа за възрастни и лица с увреждания в общините Балчик, Каварна и Шабла“ Договор № BG05M9OP001-2.040-0100-C02

Новини | 17.06.2020

  Община Каварна изпълнява проект „Патронажна грижа за възрастни и лица с увреждания в общините Балчик, Каварна и Шабла“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Общият му бюджет е 287 428, 64 лв. безвъзмездна финансова помощ. Бенефициент е Община Балчик, а Община Каварна и...

Съобщение за планово прекъсване

Новини | 16.06.2020

В периода 01.06.2020 - 18.06.2020 от 13:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на села: Белгун, Било, Божурец, Българево, Видно, Вранино, Камен Бряг, Крупен, Нейково, Поручик Чунчево, Раковски, Свети Никола, Селце, Септемврийци и Топола.

Премахване на бариерите на ваканционно селище „Русалка“

Новини | 15.06.2020

На 29 май кметът на Община Каварна Елена Балтаджиева издаде заповед за премахване на незаконните бариери във  ваканционно селище „Русалка“. „След проверки е установено, че все още се вземат такси за влизане във в.с. „Русалка“. За всички бариери съм издала заповед, която е получена от разпоредителите на комплекса. Всички жители и гости желаещи да посетят това...

Стимулиране осиновяването на безстопанствените кучета на територията на община Каварна

Новини | 15.06.2020

Във връзка с постоянните проблеми с безстопанствените кучета на територията на община Каварна, кметът Елена Балтаджиева ще внесе докладна за вземане на мерки на предстоящата сесия на Общински съвет - Каварна през месец юни. Проблемът с безстопанствените кучета на територията на община Каварна е сериозен, като има многостранни измерения–здравни, социално–битови, икономически и...