Новини

НС-2021-Съобщение до членовете на СИК за предаването и получаването на изборни книжа и материали

Новини | 31.03.2021

Община Каварна уведомява, че предаването и получаването на изборни книжа и материали в предизборния ден – 03.04.2021 г. ще се извърши в административната сграда на Община Каварна, находяща се на адрес гр. Каварна, ул. „Добротица“ № 26 по график, както следва: – За Секционни избирателни комисии (СИК) от секции 081700015 до 081700031 в 13:30 часа. – За Секционни...

НС-2021-Съобщение

Новини | 25.03.2021

Общинска администрация Каварна уведомява жителите на общината, че във връзка с произвеждането на изборите за Народно събрание на 04.04.2021 г. ще приема: - заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия на избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация, съгласно Закона за здравето; - заявления за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци. Заявленията ще се...

Покана от „Местна инициативна група Каварна – Шабла”

Новини | 24.03.2021

  ПОКАНА от „Местна инициативна група Каварна – Шабла” УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Управителния съвет на „МИГ Каварна – Шабла“ има удоволствието да Ви покани на три информационни срещи, относно  отворена процедура с обявен прием за проектни предложения по процедура процедура BG06RDNP001-19.476 по под мярка 19.1 „Помощ за подготвителни...

НС-2021-Обучение на секционните избирателни комисии

Новини | 23.03.2021

Общинска администрация Каварна уведомява всички членове на секционни избирателни комисии за произвеждането на изборите за Народно събрание на 04 април 2021 г., че на 29.03.2021 г. в салона на НЧ „Съгласие-1890“ ще се проведе обучение с Районната избирателна комисия, както следва: От 13:30 часа за членовете на секционните избирателни комисии в селата (секции 081700015...

Национална телефонна линия за деца – 116 111

Новини | 22.03.2021

Държавна агенция закрила на детето започва инициатива за популяризиране на дейността на Национална телефонна линия за деца (НТЛД). Националната телефонна линия за деца е хармонизиран европейски телефонен номер – 116 111, изграден и поддържан в изпълнение на разпоредбите на чл. 17а, ал. 1, т. 17 от Закона за закрила на детето, и осигурява информиране, консултиране и помощ на деца. Децата...

НС-2021-Съобщение

Новини | 19.03.2021

Общинска администрация Каварна уведомява жителите на общината, че във връзка с произвеждането на изборите за Народно събрание на 04.04.2021 г. ще приема: заявления за гласуване по настоящ адрес; заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия; заявления за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци; заявления за издаване на удостоверения за гласуване на друго...

Двадесет и четвърто заседание на Общинския съвет - Каварна на 23 март 2021 година (вторник) от 14:00 часа

Новини | 18.03.2021

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам двадесет и четвъртото заседание на Общинския съвет - Каварна на 23 март 2021 година (вторник) от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:  1. Докладна записка с вх.№ 856 относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата №3 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на...

НС-2021-Покана за консултация за сформиране състава на подвижните секционни избирателни комисии

Новини | 18.03.2021

Във връзка с произвеждане на изборите за Народно събрание на 04.04.2021 г., и на основание чл. 91, ал. 1 от Изборния кодекс, кметът на община Каварна кани представителите на парламентарно представените партии и коалиции в 44-то Народно събрание и партиите и коалициите, които имат избрани с техни кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени,...

МБАЛ-Каварна, получи дарение техника

Новини | 17.03.2021

Многопрофилната болница за активно лечение в Каварна получи дарение техника от Австрия. То е осъществено след преговори между кмета на Каварна – Елена Балтаджиева, председателя на ОбС – инж. Йордан Стоянов и болница във Виена, с любезното посредничество на добричлията Юрий Чарийски, който от години живее зад граница. Дарението е осъществено от Юрий Чарийски - добричлия, който от години...

Заповед на Директора на РЗИ- Добрич за въвеждане на временни противоепидемични мерки в област Добрич от 13.03.2021 г.

Новини | 16.03.2021

Заповед на Директора на РЗИ- Добрич за въвеждане на временни противоепидемични мерки в област Добрич от 13.03.2021 г.