МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

КОНТАКТИ

Адрес: 

Отдел "Местни данъци и такси"
Община Каварна
ул. "Добротица" 26
9650 гр. Каварна  
Област Добрич   
  
Телефони:
 
Справки за плащания: 
+359 570 81807
 
Справки по декларации и услуги:  
+359 570 81808
+359 570 81809

E-mail: mdt@kavarna.bg