МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

Места и начини за плащане

Вашите задължения можете да заплатите чрез:

  • касите на отдел „Местни данъци и такси” в брой
  • инсталирано ПОС-терминално устройство с картов носител
  • банков превод
  • ИЗИПЕЙ
  • Български пощи
  • Банка ДСК
  • ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД

Банкова сметка:

Вид на задължението

Обслужваща банка

BIC

IBAN

Код за вид плащане

ДНИ

ЦКБ КЛОН КАВАРНА

CECBBGSF

BG92CECB979084G4066400

442100

ТБО

ЦКБ КЛОН КАВАРНА

CECBBGSF

BG92CECB979084G4066400

442400

ДМПС

ЦКБ КЛОН КАВАРНА

CECBBGSF

BG92CECB979084G4066400

442300

Патент

ЦКБ КЛОН КАВАРНА

CECBBGSF

BG92CECB979084G4066400

441400

Туристически данък

ЦКБ КЛОН КАВАРНА

CECBBGSF

BG92CECB979084G4066400

442800

Административни такси

ЦКБ КЛОН КАВАРНА

CECBBGSF

BG92CECB979084G4066400

448007

Данък придобиване–3%

ЦКБ КЛОН КАВАРНА

CECBBGSF

BG92CECB979084G4066400

442500