МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

Проверка на задължения за местни данъци и такси

За да проверите своите задължения за местни данъци и такси, Ви е необходим индивидуален ПИН код, който се получава лично от отдел "Местни данъци и такси" - община Каварна или с искане, подписано с електронен подпис и изпратено на официалната електронна поща на общината /услугата е безплатна/. Ако вече сте получили своя ПИН код, тук можете да проверите своите задължения за местни данъци и такси.