НОВИНИ

Становище на възложителя за проведеното обществено обсъждане на Доклад за ОВОС за проект "Нептун Дийп"

Становище на възложителя за проведеното обществено обсъждане на Доклад за ОВОС за проект "Нептун Дийп" за добив на природен газ в Черно море на територията на Румъния с възложител OMV Petrom S.A. и Romgaz Black Sea Ltd. 

 

СТАНОВИЩЕ - Български

СТАНОВИЩЕ - Английски