НОВИНИ

Съобщение за инициатива на "Ервахен" ЕООД, гр. София за издаване на разрешително за водовземане от минерална вода от сондаж Р-54х "Каварна"