МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

РАБОТНО ВРЕМЕ НА ОТДЕЛ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ“ ПРИ ОБЩИНА КАВАРНА

Уважаеми клиенти,

Във връзка с извършване на Годишното приключване на 2022 г. работното време на касата на отдел Местни данъци и такси на 30.12.2022 г. ще бъде от 08:00 до 11:00 часа.

На 3 и 4 януари 2023 г. отдел МДТ няма да извършва касови плащания и административни услуги на физически и юридически лица и ще възобнови работа на 05.01.2023 г. от 08:00 часа