Заповед №532 от 13.08.2015 г. относно определянето на населените места, в които ще се проведат избори за кметове на кметства

ЗАПОВЕД  №532  
гр. Каварна, 13.08.2015 г.  

На основание Указ №162/10.08.2015 г. за насрочване на избори за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г. и Решение 1483 – МИ от 19.05.2015 г. на ЦИК

ОПРЕДЕЛЯМ:

Населените места, в които ще се проведат избори за кметове на кметства, едновременно с провеждането на общи избори за общински съветници и за кметове както следва:
1. с. Белгун
2. с. Българево
3. с. Видно
4. с. Вранино
5. с. Раковски
6. с. Свети Никола
7. с. Селце
8. с. Септемврийци
9. с. Топола

Настоящата заповед се оповестява публично и на общодостъпно място по подходящ начин в същите населени места.
Контрол по изпълнение на заповедта е възложен на секретаря на общинска администрация – Дарина Колишева.

ЦОНКО ЦОНЕВ  /п/  
Кмет на Община Каварна