Избори

МИ-2019-Покана за консултация за сформиране състава на Общинската избирателна комисия

Избори | 14.08.2019

Във връзка с произвеждането на изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г., и на основание чл. 75, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс, кметът на община Каварна кани представителите на парламентарно представените партии и коалиции в 44-то Народно събрание и партиите и коалициите, които имат избрани с техни кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са...

ЕП-2019- Съобщение от Община Каварна

Избори | 27.05.2019

Община Каварна уведомява членовете на СИК в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г., че средствата са наредени по банковите им сметки. За тези, които не са представили такива, изплащането на възнагражденията ще започне на 28.05.2019 г. от 13:30 ч. на касата на общината.  

ЕП-2019-Съобщение

Избори | 25.05.2019

В изборния ден общинска администрация осигурява транспорт за улесняване гласуването на хора с увреждания. Заявки се приемат на телефон 0570 82272.

ЕП-2019-Машинно гласуване на избиратели

Избори | 22.05.2019

Видеоклип за машинно гласуване

ЕП-2019- Обучение на секционните избирателни комисии

Избори | 15.05.2019

Общинска администрация Каварна уведомява всички членове на секционни избирателни комисии за произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., че на 22.05.2019 г. от 15:00 часа в салона на НЧ „Съгласие-1980“ ще се проведе обучение с Районната избирателна комисия.

ЕП-2019-Приемане на заявления за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци

Избори | 15.05.2019

Общинска администрация Каварна уведомява жителите на общината, че във връзка с произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 г. ще приема заявления за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци. Заявленията ще се приемат до 17:30 часа на 18.05.2019 година.  

ЕП-2019-Приемане на заявления за гласуване до 17:30 часа на 11.05.2019 г.

Избори | 09.05.2019

Общинска администрация Каварна уведомява жителите на общината, че във връзка с произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 г. ще приема: - заявления за гласуване по настоящ адрес; - заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия; - заявления за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци; - заявления за издаване на...

ЕП-2019-Безплатен телефонен номер 0800 20006 за справки по избирателните списъци

Избори | 03.05.2019

Общинска администрация  гр. Каварна обявява безплатен телефонен номер 0800 20006 за справки по избирателните списъци за избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 г.

ЕП-2019-Разяснителна кампания

Избори | 03.05.2019

Видеоклипове: Кои български граждани имат право да гласуват на 26 май 2019 г. Избиратели с трайни увреждания Как се гласува Гласуване с преференции