2118-Вписване на сдруженията на собствениците в общинския регистър

Необходими документи:

- Заявление по образец

- Протокол от проведено общо събрание на етажната собственост

Срок за предоставяне:

14 дни 

Такса на услугата:

Безплатна

Изтегли образец