2114-Издаване на заповед за учредяване право на преминаване през чужди поземлени имоти

Необходими документи:

- Заявление по образец

- Документ за собственост и актуална скица на имота

- Пълномощно (в случай, че заявлението се подава от пълномощник)

- Доказателство, че не е постигнато съгласие между собствениците на поземлените имоти

- Други документи при необходимост

Срок за предоставяне:

30 дни

Такса на услугата:

Безплатна

Изтегли образец