2113-Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока

Необходими документи:

- Заявление по образец

- Оригинал на разрешението за строеж

- Документ за собственост

- Пълномощно (при необходимост)

- Други документи

Срок за предоставяне:

14 дни

Такса на услугата:

50,0 % от таксата по услуга 2112, на основание чл. 95, т.9 от Наредба № 3 за определянето и администрирането на месните данъци, такси и цени на услуги на територията на община Каварна

Изтегли образец