2096-Освидетелстване на сгради и издаване на заповед за премахване /поправяне или заздравяване/ на строежи, негодни за използване или застрашени от самосрутване

Небходими документи:

- Искане по образец

- Документ за собственост 

- Пълномощно

- Други документи

Срок за предоставяне:

30 дни

Такса на услугата:

Безплатна

Изтегли образец