2083-Издаване скица-виза за проучване и проектиране

Необходими документи:

- Искане по образец

- Документ за собственост

- Актуална скица от кадастралната карта

- Пълномощно

- Документ за платена такса

- Други документи при необходимост

Срок за предоставяне:

14 дни

Такса на услугата:

Такса 45 лв. на основание чл. 95, т.2 от Наредба № 3 за определянето и администрирането на месните данъци, такси и цени на услуги на територията на община Каварна

Изтегли образец