2063-Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи

Необходими документи:

- Искане по образец

- Документ за собственост или учредено право на строеж

- Копие от протокола за линия и ниво със съответни заверки (изкоп, цокъл, корниз, било)

- Копие от акт обр.14 за приемане на конструкцията, ако сградата е завършена в груб строеж

Срок за предоставяне:

14 дни 

Такса на услугата:

За констативен протокол – такса 100,00 лв., на основание чл. 95, т.16 от Наредба № 3 за определянето и администрирането на месните данъци, такси и цени на услуги на територията на община Каварна

Изтегли образец