ВИДОВЕ УСЛУГИ

Уведомление – информация за провеждане на растителнозащитни дейности

Община Каварна уведомява собствениците на пчелни семейства град Каварна

Във връзка с чл.8, ал.2 от Наредба №13 от 26.08.2016г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни  дейности, Ви уведомяваме, за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на гр.Каварна, както следва:    
От 02.05.2017 г. до  12.05.2017 г. от 06:00  до  10:30  часа  и от 15:00 до 21:00 часа третиране на рапица с препарат  Даскор, в масив 34 в землището на гр. Каварна.
За организирането и провеждането на растителнозащитните мероприятия отговаря  Васил Канев Илиев – ПТК „Карвуна“.