2087-Регистрация на пътни превозни средства с животинска тяга

Необходими документи:

Заявление

Срок за предоставяне:

7 дни

Цена на услугата:

Безплатна