2878-Обработване на заявление-декларация за обстоятелствена проверка

Необходими документи:

1. Молба-декларация за обстоятелствена проверка издадена от нотариус

2. Скица актуална от КККР

3. Удостоверение за наследници/при нужда/

4. Документ за собственост

Срок за предоставяне:

30 дни

Цена на услугата:

Обикновена - 20,00 лв.
Бърза - 30,00 лв.
Експресна - 40,00 лв.