2095-Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост

Заявяване на услугата

1.Искане свободен текст

2.удостоверение за наследници при необходимост

Срок за предоставяне:

7 дни

Цена на услугата:

1 лев на страница