2081-Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти

Необходими документи:

1.Искане свободен текст

2. Скица актуална от КККР

3. Удостоверение за наследници/при нужда/

4. Документ за собственост 

Срок за предоставяне:

7 дни

Цена на услугата:

За услугата се заплаща фиксирана цена в зависимост от вида:

За обикновена услуга 5 лв.

За бърза услуга 7 лв.

За експресна услуга 10 лв.