2030-Заверка на анкетни формуляри към анкетна карта за регистрация на земеделски производител в областна дирекция „Земеделие”

Необходими документи:

- Анкетни формуляри от ОД "Земеделие" към МЗХ

Срок за предоставяне:

1 ден

Цена на услугата:

Безплатна