2005-Учредяване на право на прокарване през общински имот със заповед

Необходими документи:

- Искане за издаване на заповед за учредяване право на прокарване по улици, тротоари и други площи публична общинска собственост по образец

- Скица-ситуация на трасето на обекта.

- Копие от ПУП/ПП за трасето на обекта.

- Списък на засегнатите имоти от ПУП/ПП

- Пълномощно /при необходимост/

Срок за предоставяне:

30 дни

Такса на услугата:

За услугата се заплаща фиксирана такса в зависимост от вида:

За обикновена услуга 5 лв.

За бърза услуга 7 лв.

За експресна услуга 10 лв.

Изтегли образец