ВИДОВЕ УСЛУГИ

Община Каварна уведомява всички собственици на пчели и пчелни семейства

Община Каварна уведомява  всички собственици на пчели и пчелни семейства, във връзка с чл.8, ал.2 от Наредба № 13 от 26 август 2016г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности,  че информацията за провеждане на растителнозащитни дейности ще бъде публикувана на сайта на община Каварна и поставена на информационното табло в сградата на общината.