КОНКУРСИ

Списък на допуснатите до втори етап на конкурс за управител на „МБАЛ-Каварна” ЕООД,гр. Каварна

Списък на допуснатите до втори етап на конкурс за управител на „МБАЛ-Каварна” ЕООД,гр. Каварна, обявен на 07.09.2016г. съгласно Решение №140 по Протокол №11 от 02.08.2016 год. на ОС-Каварна кандидати:

Д-р Десислав Тасков


20.10.2016 год.