КОНКУРСИ

Списък на кандидатите и техните оценки от втория етап от конкурс за управител на „Медицински център I-Каварна”ЕООД, гр. Каварна

Списък на кандидатите и техните оценки от втория етап от  конкурс за управител на „Медицински център I-Каварна”ЕООД, гр. Каварна, обявен на 07.09.2016г. съгласно Решение №139 по Протокол №11 от 02.08.2016 год. на ОС-Каварна кандидати


1.Д-р Хамза Велиев Алиев

Оценка: Много добър (5,00)

2.Д-р Евгени Цонков Чобанов

Оценка: Отличен (5,50)