КОМИСИИ - СЪСТАВ И ГРАФИЦИ

ГРАФИК за провеждане на заседания на постоянните комисии към Общински съвет – Каварна през месец август 2023 година

 

КОМИСИЯ

 

 

ДЕН И ДАТА

 

ЧАС

Постоянна комисия по „Бюджет, финанси, данъчна политика и еврофондове“

Вторник, 22.08.2023г.

09:30 часа

Постоянна комисия по „Здравеопазване, спорт и социални дейности“

Вторник, 22.08.2023г.

11:00

часа

Постоянна комисия по

„Образование, култура и младежки дейности“

Вторник, 22.08.2023г.

11:30

часа

Постоянна комисия по „Териториално развитие и инвестиционни дейности“

Вторник, 22.08.2023г.

13:00

часа

Постоянна комисия по „Икономическо развитие – екология, туризъм, земеделие и търговия“

Вторник, 22.08.2023г.

14:30

часа

Постоянна комисия по „Законност, етика и установяване на конфликт на интереси“

Вторник, 22.08.2023г.

15:30

часа

 

 

Дневен ред на заседанията на Постоянните комисии:

 

Постоянна комисия по „Бюджет, финанси, данъчна политика и еврофондове“

 

1. Докладна записка №383 относно: Одобряване на извършените разходи за командировки на Кмета на Община Каварна за периода от 01.05.2023г. до 31.07.2023г.

2. Докладна записка №385 относно: Продажба на общински жилищен имот- апартамент.

3. Докладна записка №386 относно: Продажба на поземлен имот частна общинска собственост в с. Било, община Каварна.

4. Докладна записка №392 относно: Предоставяне на безвъзмездно право на управление и ползване на общински движими вещи.

5. Докладна записка №393 относно: Утвърждаване и дофинансиране на паралелки с намел брой ученици в училищата на територията на община Каварна за учебната 2023/2024г.

6. Докладна записка №394 относно: Определяне на размера на трудовите възнаграждения на кмета на община Каварна и кметовете на населените места.

7. Докладна записка №395 относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Вранино, община Каварна.

8. Докладна записка №396 относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в гр. Каварна, община Каварна.

9. Докладна записка №397 относно: Отчет за дейността на общинския съвет и неговите комисии за периода от 01.02.2023г.- 31.07.2023г.

10. Докладна записка №399 относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в гр. Каварна, община Каварна.

11. Докладна записка №400 относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Българево, община Каварна.

Постоянна комисия по „Териториално развитие и инвестиционни дейности“

1. Докладна записка №386 относно“ Продажба на поземлен имот частна общинска собственост в с. Било, община Каварна.

2. Докладна записка №392 относно: Предоставяне на безвъзмездно право на управление и ползване на общински движими вещи.

3. Докладна записка №395 относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Вранино, община Каварна.

4. Докладна записка №396 относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в гр. Каварна, община Каварна.

5. Докладна записка №397 относно: Отчет за дейността на общинския съвет и неговите комисии за периода от 01.02.2023г.- 31.07.2023г.

6. Докладна записка №399 относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в гр. Каварна, община Каварна.

7. Докладна записка №400 относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Българево, община Каварна.

Постоянна комисия по „Икономическо развитие – екология, туризъм, земеделие и търговия“

1. Докладна записка №386 относно“ Продажба на поземлен имот частна общинска собственост в с. Било, община Каварна.

2. Докладна записка №397 относно: Отчет за дейността на общинския съвет и неговите комисии за периода от 01.02.2023г.- 31.07.2023г.

 

Постоянна комисия по „Образование, култура и младежки дейности“

 

1. Докладна записка №393 относно: Утвърждаване и дофинансиране на паралелки с намел брой ученици в училищата на територията на община Каварна за учебната 2023/2024г.

2. Докладна записка №397 относно: Отчет за дейността на общинския съвет и неговите комисии за периода от 01.02.2023г.- 31.07.2023г.

 

Постоянна комисия по „Здравеопазване, спорт и социални дейности“

 

1. Докладна записка №385 относно: Продажба на общински жилищен имот- апартамент.

2. Докладна записка №397 относно: Отчет за дейността на общинския съвет и неговите комисии за периода от 01.02.2023г.- 31.07.2023г.

Постоянна комисия по „Законност, етика и установяване на конфликт на интереси“

 

1. Докладна записка №383 относно: Одобряване на извършените разходи за командировки на Кмета на Община Каварна за периода от 01.05.2023г. до 31.07.2023г.

2. Докладна записка №385 относно: Продажба на общински жилищен имот- апартамент.

3. Докладна записка №386 относно“ Продажба на поземлен имот частна общинска собственост в с. Било, община Каварна.

4. Докладна записка №392 относно: Предоставяне на безвъзмездно право на управление и ползване на общински движими вещи.

5. Докладна записка №393 относно: Утвърждаване и дофинансиране на паралелки с намел брой ученици в училищата на територията на община Каварна за учебната 2023/2024г.

6. Докладна записка №394 относно: Определяне на размера на трудовите възнаграждения на кмета на община Каварна и кметовете на населените места.

7. Докладна записка №395 относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Вранино, община Каварна.

8. Докладна записка №396 относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в гр. Каварна, община Каварна.

9. Докладна записка №397 относно: Отчет за дейността на общинския съвет и неговите комисии за периода от 01.02.2023г.- 31.07.2023г.

10. Докладна записка №399 относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в гр. Каварна, община Каварна.

11. Докладна записка №400 относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Българево, община Каварна.