КОМИСИИ - СЪСТАВ И ГРАФИЦИ

График за провеждане на заседания на постоянните комисии към Общински съвет – Каварна през месец април 2022 година

КОМИСИЯ

ДЕН И ДАТА

ЧАС

Постоянна комисия по „Бюджет, финанси, данъчна политика и еврофондове“

Понеделник, 11.04.2022г.

16:00 часа

Постоянна комисия по „Здравеопазване, спорт и социални дейности“

Понеделник, 11.04.2022г.

10:30 часа

Постоянна комисия по „Образование, култура и младежки дейности“

Понеделник, 11.04.2022г.

09:00 часа

Постоянна комисия по „Териториално развитие и инвестиционни дейности“

Понеделник, 11.04.2022г.

13:00 часа

Постоянна комисия по „Икономическо развитие – екология, туризъм, земеделие и търговия“

Понеделник, 11.04.2022г.

14:00 часа

Постоянна комисия по „Законност, етика и установяване на конфликт на интереси“

Понеделник, 11.04.2022г.

15:00 часа

Дневен ред на заседанията на Постоянните комисии:

Постоянна комисия по „Бюджет, финанси, данъчна политика и еврофондове“

1. Докладна записка с вх.№ 183 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за приемане бюджета на Община Каварна за 2022 година. – Водеща комисия

2. Докладна записка с вх.№ 164 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за даване на съгласие за разходване на месечните обезпечения и отчисления по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците за 2021г. и 2022г. – Водеща комисия

3. Докладна записка с вх.№ 180 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за приемане на годишен отчет на кмета на Община Каварна за изпълнение на Програмата за управление на Община Каварна за 2021г.

4. Докладна записка с вх.№ 184 относно предложение от председателя на Общински съвет – Каварна, с искане за приемане на Годишен финансов отчет (ГФО) за 2021г. на дружеството „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – КАВАРНА“ ЕООД, в което Община Каварна притежава сто процента части от капитала. – Водеща комисия

5. Докладна записка с вх.№ 177 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за определяне на размера на трудовите възнаграждения на кмета на община Каварна и кметовете на кметства на населените места в община Каварна. – Водеща комисия

6. Докладна записка с вх.№ 185 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за одобряване на извършените разходи за командировки на Кмета на Община Каварна за периода от 12.11.2021г. до 31.03.2022г. – Водеща комисия

7. Докладна записка с вх.№ 186 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за продажба на поземлен имот частна общинска собственост в гр. Каварна.

8. Докладна записка с вх.№ 187 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за продажба на поземлен имот частна общинска собственост в гр. Каварна.

Постоянна комисия по „Териториално развитие и инвестиционни дейности“

1. Докладна записка с вх.№ 183 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за приемане бюджета на Община Каварна за 2022 година.

2. Докладна записка с вх.№ 164 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за даване на съгласие за разходване на месечните обезпечения и отчисления по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците за 2021г. и 2022г.

3. Докладна записка с вх.№ 180 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за приемане на годишен отчет на кмета на Община Каварна за изпълнение на Програмата за управление на Община Каварна за 2021г.

4. Докладна записка с вх.№ 184 относно предложение от председателя на Общински съвет – Каварна, с искане за приемане на Годишен финансов отчет (ГФО) за 2021г. на дружеството „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – КАВАРНА“ ЕООД, в което Община Каварна притежава сто процента части от капитала.

5. Докладна записка с вх.№ 177 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за определяне на размера на трудовите възнаграждения на кмета на община Каварна и кметовете на кметства на населените места в община Каварна.

6. Докладна записка с вх.№ 186 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за продажба на поземлен имот частна общинска собственост в гр. Каварна.

7. Докладна записка с вх.№ 187 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за продажба на поземлен имот частна общинска собственост в гр. Каварна.

Постоянна комисия по „Икономическо развитие – екология, туризъм, земеделие и търговия“

1. Докладна записка с вх.№ 183 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за приемане бюджета на Община Каварна за 2022 година.

2. Докладна записка с вх.№ 164 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за даване на съгласие за разходване на месечните обезпечения и отчисления по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците за 2021г. и 2022г.

3. Докладна записка с вх.№ 180 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за приемане на годишен отчет на кмета на Община Каварна за изпълнение на Програмата за управление на Община Каварна за 2021г. - Водеща комисия

4. Докладна записка с вх.№ 184 относно предложение от председателя на Общински съвет – Каварна, с искане за приемане на Годишен финансов отчет (ГФО) за 2021г. на дружеството „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – КАВАРНА“ ЕООД, в което Община Каварна притежава сто процента части от капитала.

5. Докладна записка с вх.№ 177 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за определяне на размера на трудовите възнаграждения на кмета на община Каварна и кметовете на кметства на населените места в община Каварна.

6. Докладна записка с вх.№ 186 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за продажба на поземлен имот частна общинска собственост в гр. Каварна. – Водеща комисия

7. Докладна записка с вх.№ 187 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за продажба на поземлен имот частна общинска собственост в гр. Каварна. – Водеща комисия

Постоянна комисия по „Образование, култура и младежки дейности“

1. Докладна записка с вх.№ 183 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за приемане бюджета на Община Каварна за 2022 година.

2. Докладна записка с вх.№ 180 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за приемане на годишен отчет на кмета на Община Каварна за изпълнение на Програмата за управление на Община Каварна за 2021г.

3. Докладна записка с вх.№ 184 относно предложение от председателя на Общински съвет – Каварна, с искане за приемане на Годишен финансов отчет (ГФО) за 2021г. на дружеството „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – КАВАРНА“ ЕООД, в което Община Каварна притежава сто процента части от капитала.

4. Докладна записка с вх.№ 177 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за определяне на размера на трудовите възнаграждения на кмета на община Каварна и кметовете на кметства на населените места в община Каварна.

Постоянна комисия по „Здравеопазване, спорт и социални дейности“

1. Докладна записка с вх.№ 183 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за приемане бюджета на Община Каварна за 2022 година.

2. Докладна записка с вх.№ 180 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за приемане на годишен отчет на кмета на Община Каварна за изпълнение на Програмата за управление на Община Каварна за 2021г.

3. Докладна записка с вх.№ 184 относно предложение от председателя на Общински съвет – Каварна, с искане за приемане на Годишен финансов отчет (ГФО) за 2021г. на дружеството „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – КАВАРНА“ ЕООД, в което Община Каварна притежава сто процента части от капитала.

4. Докладна записка с вх.№ 177 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за определяне на размера на трудовите възнаграждения на кмета на община Каварна и кметовете на кметства на населените места в община Каварна.

Постоянна комисия по „Законност, етика и установяване на конфликт на интереси“

1. Докладна записка с вх.№ 183 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за приемане бюджета на Община Каварна за 2022 година.

2. Докладна записка с вх.№ 164 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за даване на съгласие за разходване на месечните обезпечения и отчисления по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците за 2021г. и 2022г.

3. Докладна записка с вх.№ 180 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за приемане на годишен отчет на кмета на Община Каварна за изпълнение на Програмата за управление на Община Каварна за 2021г.

4. Докладна записка с вх.№ 184 относно предложение от председателя на Общински съвет – Каварна, с искане за приемане на Годишен финансов отчет (ГФО) за 2021г. на дружеството „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – КАВАРНА“ ЕООД, в което Община Каварна притежава сто процента части от капитала.

5. Докладна записка с вх.№ 177 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за определяне на размера на трудовите възнаграждения на кмета на община Каварна и кметовете на кметства на населените места в община Каварна.

6. Докладна записка с вх.№ 185 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за одобряване на извършените разходи за командировки на Кмета на Община Каварна за периода от 12.11.2021г. до 31.03.2022г.

7. Докладна записка с вх.№ 186 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за продажба на поземлен имот частна общинска собственост в гр. Каварна.

8. Докладна записка с вх.№ 187 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за продажба на поземлен имот частна общинска собственост в гр. Каварна.