Годишен финансов отчет на Община Каварна за 2015 г.