Покана за публично обсъждане на годишния отчет на бюджета на Община Каварна за 2018 година

Председателят на Общински съвет – Каварна Красимир Кръстев на основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл. 12а, ал. 1 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени/публични обсъждания в Община Каварна кани жителите на общината, представителите на бизнеса, неправителствените организации и цялата общественост на публично обсъждане на годишния отчет за изпълнение на бюджета на Община Каварна за 2018 г.

Публичното  обсъждане на годишния отчет на бюджета за 2018 г. ще се проведе на 14 август 2019 г. (сряда) от 11.00 часа в заседателната зала на Община Каварна.

Материалите по публичното обсъждане са публикувани на интернет страницата на общината -  www.kavarna.bg , в секция "Документи" и са на разположение на гражданите в залата на общинския съвет на третия етаж.

Прикачени файлове