Бюджет

Покана за публично обсъждане на годишния отчет на бюджета на Община Каварна за 2017 година

14.09.2018

ПОКАНА Председателят на Общински съвет Каварна на основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл. чл. 12а от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени/публични обсъждания в Община Каварна кани жителите на общината, представителите на бизнеса, неправителствените организации и цялата общественост на публично обсъждане на годишния отчет за изпълнение на бюджета на...

Покана за публично обсъждане на годишния отчет на бюджета на Община Каварна за 2016 година

18.08.2017

ПОКАНА Председателят на Общински съвет – Каварна Красимир Кръстев на основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл. чл. 12а от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени/публични обсъждания в Община Каварна кани жителите на общината, представителите на бизнеса, неправителствените организации и цялата общественост на публично обсъждане на годишния отчет за...