Бюджет

Покана за публично обсъждане на актуализацията на бюджета на община Каварна за 2020 г.

12.11.2020

  ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА АКТУАЛИЗАЦИЯТА НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА КАВАРНА ЗА 2020 г.   УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА КАВАРНА, На основание чл.124, ал.1 от Закона за публичните финанси и във връзка с чл.22 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Каварна,...

Покана за публично обсъждане на годишния отчет на бюджета на Община Каварна за 2019 година

12.08.2020

Председателят на Общински съвет – инж. Йордан Стоянов Стоянов на основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл. 12а, ал. 1 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени/публични обсъждания в Община Каварна кани жителите на общината, представителите на бизнеса, неправителствените организации и цялата общественост на публично обсъждане на годишния отчет за изпълнение на...

Покана за публично обсъждане на актуализацията на бюджета на Община Каварна за 2019 г.

02.12.2019

Уважаеми жители на Община Каварна,   На основание чл.124, ал.1 от Закона за публичните финанси  и  чл.22 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна  бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на  бюджета на Община Каварна, отправям покана към местната общност за обсъждане на актуализацията на бюджета на Община...

Покана за публично обсъждане на годишния отчет на бюджета на Община Каварна за 2018 година

29.07.2019

Председателят на Общински съвет – Каварна Красимир Кръстев на основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл. 12а, ал. 1 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени/публични обсъждания в Община Каварна кани жителите на общината, представителите на бизнеса, неправителствените организации и цялата общественост на публично обсъждане на годишния отчет за изпълнение на...

Покана за публично обсъждане на актуализацията на бюджета на Община Каварна за 2019г.

03.05.2019

                                                                                                П О К А Н А              ...

Покана за публично обсъждане на годишния отчет на бюджета на Община Каварна за 2017 година

14.09.2018

ПОКАНА Председателят на Общински съвет Каварна на основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл. чл. 12а от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени/публични обсъждания в Община Каварна кани жителите на общината, представителите на бизнеса, неправителствените организации и цялата общественост на публично обсъждане на годишния отчет за изпълнение на бюджета на...