СТРАТЕГИИ, ПЛАНОВЕ, ПРОГРАМИ И ОТЧЕТИ ЗА ДЕЙНОСТТА

Годишен отчет за изпълнение на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ) и за управление на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ за 2019 г.