Ердоан Демиров - Кметски наместник на с. Топола

Кметство с. Топола

9654 с. Топола

ул. „Пета“ № 7

Телефон: +359 570 89067

e-mail: topola@kavarna.bg