Иван Стоянов - Кметски наместник на с. Свети Никола

Кметство с. Свети Никола

9662 с. Свети Никола

ул. „Втора“ № 13

Телефон: +359 570 42272

e-mail: sv.nikola@kavarna.bg