Павлина Димитрова - Кметски наместник на с. Селце

Кметство с. Селце

9655 с. Селце

ул. „Първа“ № 1

Телефон: +359 570 86082

e-mail: seltse@kavarna.bg