Светла Стоянова - Кметски наместник на с. Хаджи Димитър

Кметство с. Хаджи Димитър

9657 с. Хаджи Димитър

ул. „Първа“ № 15

Телефон: +359 5742 2333