Петранка Стоянова - Кметски наместник на с. Челопечене

Кметство с. Челопечене

9664 с. Челопечене

ул. „Първа“ № 11

Телефон: +359 5745 5363

e-mail: chelopechene@kavarna.bg