ДЕКЛАРАЦИИ

Декларации по чл. 35, ал. 1, т. 4 от ЗПКОНПИ - 2020 година

Име и фамилия Дата на подаване Декларация
Галя Иванова 23.04.2020 г. Изтегли
Галя Кърчева 18.05.2020 г. Изтегли
Красимир Митев 01.07.2020 г. Изтегли
Мима Стойчева 14.05.2020 г. Изтегли
Йорданка Иванова 03.06.2020 г. Изтегли
Анастасия Димитрова 03.06.2020 г. Изтегли