ДЕКЛАРАЦИИ

Декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ - 2019 година

Име и фамилия Дата на подаване Декларация
Валентина Ташева 25.04.2019 г. Изтегли
Величка Николова 25.04.2019 г. Изтегли
Венета Арабова 09.05.2019 г. Изтегли
Веселин Калинков 13.05.2019 г. Изтегли
Веска Ялнъзова 02.05.2019 г. Изтегли
Галина Стоянова 13.03.2019 г. Изтегли
Галя Великова 24.04.2019 г. Изтегли
Галя Велчева 09.05.2019 г. Изтегли
Галя Иванова 08.05.2019 г. Изтегли
Гергана Червенкова 25.04.2019 г. Изтегли
Дарина Драгнева 14.05.2019 г. Изтегли
Дарина Колишева 07.05.2019 г. Изтегли
Десислава Димова 09.05.2019 г. Изтегли
Диана Манолова 02.05.2019 г. Изтегли
Димитричка Колева 09.05.2019 г. Изтегли
Димитричка Христова 10.05.2019 г. Изтегли
Дияна Панчева 08.05.2019 г. Изтегли
Донка Григорова 13.05.2019 г. Изтегли
Елена Василева 08.05.2019 г. Изтегли
Елена Костова 25.04.2019 г. Изтегли
Елена Славова 13.05.2019 г. Изтегли
Елица Замфирова 07.05.2019 г. Изтегли
Елка Бахнева 13.05.2019 г. Изтегли
Емилия Петкова 19.03.2019 г. Изтегли
Жанета Недкова 08.05.2019 г. Изтегли
Иванка Димитрова 13.05.2019 г. Изтегли
Иво Георгиев 13.05.2019 г. Изтегли
Костадин Костов 15.04.2019 г. Изтегли
Красимир Петров 14.05.2019 г. Изтегли
Лилия Лазарова 13.05.2019 г. Изтегли
Любов Киорогло 09.05.2019 г. Изтегли
Маргарита Попова 30.04.2019 г. Изтегли
Мариана Попа 09.05.2019 г. Изтегли
Мария Тинева 09.05.2019 г. Изтегли
Мариян Енчев 08.05.2019 г. Изтегли
Марияна Кирилова 19.03.2019 г. Изтегли
Меглена Стойчева 30.04.2019 г. Изтегли
Метин Хюсеин 11.03.2019 г. Изтегли
Миглена Георгиева 13.05.2019 г. Изтегли
Милена Димитрова 13.05.2019 г. Изтегли
Надя Трифонова 19.03.2019 г. Изтегли
Надежда Стоянова 17.06.2019 г. Изтегли
Неда Чобанова 08.05.2019 г. Изтегли
Нели Атанасова 22.04.2019 г. Изтегли
Никола Ангелов 04.04.2019 г. Изтегли
Никола Николов 02.05.2019 г. Изтегли
Николай Николов 08.05.2019 г. Изтегли
Николинка Димитрова 14.05.2019 г. Изтегли
Николинка Карагюлиева 18.04.2019 г. Изтегли
Нина Илиева 22.03.2019 г. Изтегли
Павел Станчев 10.04.2019 г. Изтегли
Паша Костова 08.05.2019 г. Изтегли
Пепа Георгиева 10.05.2019 г. Изтегли
Петър Атанасов 11.03.2019 г. Изтегли
Петър Петров 10.05.2019 г. Изтегли
Петър Ялнъзов 02.05.2019 г. Изтегли
Пламен Георгиев 07.05.2019 г. Изтегли
Радосвета Тодорова 19.03.2019 г. Изтегли
Радостина Георгиева 09.05.2019 г. Изтегли
Светлана Георгиева 25.04.2019 г. Изтегли
Стойка Максимова 12.06.2019 г. Изтегли
Светлана Мирчева 08.05.2019 г. Изтегли
Севдалин Трифонов 13.05.2019 г. Изтегли
Севджан Велиева 09.05.2019 г. Изтегли
Силвия Василева 09.05.2019 г. Изтегли
Стамат Стойчев 30.04.2019 г. Изтегли
Станимир Станчев 08.05.2019 г. Изтегли
Станка Янева 08.05.2019 г. Изтегли
Стефка Милчева 08.04.2019 г. Изтегли
Стоян Йорданов 14.05.2019 г. Изтегли
Стоян Стоянов 19.04.2019 г. Изтегли
Таня Василева 22.04.2019 г. Изтегли
Таня Табакова 18.03.2019 г. Изтегли
Теодора Стефанова 09.05.2019 г. Изтегли
Теофания Христова 14.05.2019 г. Изтегли
Царева Тоскова 23.04.3019 г. Изтегли
Ясен Янакиев 09,05.2019 г. Изтегли
Силвия Михайлова 06.12.2019 г. Изтегли
  Кметски наместници  
Веска Николова 10.04.2019 г. Изтегли
Георги Василев 16.05.2019 г. Изтегли
Георги Кръстев 06.05.2019 г. Изтегли
Димитър Желязков 14.05.2019 г. Изтегли
Йордан Баналиев 02.05.2019 г. Изтегли
Марийка Лазарова 06.05.2019 г. Изтегли
Мери Амирова 13.05.2019 г. Изтегли
Милен Стоянов 03.05.2019 г. Изтегли
Петранка Стоянова 08.05.2019 г. Изтегли
Сезгин Мехмед 15.05.2019 г. Изтегли
Донка Велева 02.12.2019 г. Изтегли
Евелина Кенерлиева 25.11.2019 г. Изтегли
Ердоан Демиров 21.11.2019 г. Изтегли
Иван Стоянов 02.12.2019 г. Изтегли
Павлина Димитрова 25.11.2019 г. Изтегли
Сашо Атанасов 28.11.2019 г. Изтегли
  Директори на детски градини и ясли  
Анастасия Димитрова 15.05.2019 г. Изтегли
Валентина Параскевова 15.05.2019 г. Изтегли
Галя Кърчева 15.05.2019 г. Изтегли
Димитричка Билязерова 15.05.2019 г. Изтегли
Зорница Атанасова 15.05.2019 г. Изтегли
Имрен Османова 15.05.2019 г. Изтегли
Йорданка Иванова 15.05.2019 г. Изтегли
Мима Стойчева 15.05.2019 г. Изтегли