ДЕКЛАРАЦИИ

Декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ - 2019 година

Име и фамилия Дата на подаване Декларация
Валентина Ташева 15.03.2019 г. Изтегли
Надежда Стоянова 17.06.2019 г. Изтегли
Надя Трифонова 06.03.2019 г. Изтегли
Пламен Георгиев 01.04.2019 г. Изтегли
Севдалин Трифонов 13.05.2019 г. Изтегли
Евелина Кенарлиева 28.11.2019 г. Изтегли
Павлина Димитрова  28.11.2019 г. Изтегли
Силвия Михайлова 12.11.2019 г. Изтегли
Донка Велева 20.12.2019 г. Изтегли
Ердоан Демиров 17.12.2019 г. Изтегли
Иван Стоянов 18.12.2019 г. Изтегли
Камен Жейнов 05.12.2019 г. Изтегли
Сашо Анастасов 28.11.2019 г. Изтегли
Светла Стоянова 09.12.2019 г. Изтегли