Контакти

За контакти:

Отдел "Устройство на територията и инвестиции"
Телефони:
0570 81822
0570 81811


Отдел "Общинска собственост и икономическо развитие"
Телефони:
0570 81819
0570 81806